Home
BOS wordt GEKAPT!
PK sinds '89
Pygmeeėn
Ituriwoud
Kivu/Virunga
CIDOPY
Medisch
Scholing
Solar
Nieuwsbrief
Pers
Film
Forum
Contact
Links
Leeg je portemonnee voor een Pygmee!

Pygmeeėn - vervolg

De Pygmee cultuur is onlosmakelijk verbonden met hun 'polyfonische' muziek en dansen, waar iedereen aan meedoet. Ze gebruiken naast de zangstem, muziekinstrumenten als: trommels, fluiten, voetbellen, trompetten (molimo), mondboog, duimharp, etc. De oorspronkelijke kleding van boombast (mulumba) met vaak schitterende abstracte patronen beschildert (zie achtergrond menu) wordt nog wel gemaakt en gedragen, maar westerse kleding verdringt steeds meer deze traditie.

Situatie Pygmeeėn nu

Door immigratie van Bantuvolkeren, veroorzaakt door rebellen-oorlogen (vluchtelingen) en erosie in de savanne, moeten de 50.000 Pygmeeėn het Ituriwoud (2x Nederland) delen met meer dan 2 miljoen mensen. Er is nu een voortdurend tekort aan voedsel, vooral eiwitten.

De natuurlijke leefomstandigheden voor de Pygmeeėn zijn de laatste decennia daardoor hevig verstoord. De houtkap en intensieve mineralen-winning, zoals goud en coltan (nodig voor GSM telefoons) verergert de situatie nog meer.
Het regenwoud wordt door intensieve houtkap voor agrarische doeleinden, hardhout voor de westerse industrie, kaalslag voor mijnbouw, enz. steeds kleiner en zal op niet al te lange termijn verdwenen zijn. Bosvoedsel is dan niet meer beschikbaar.

In Pygmee dorpjes is momenteel ruim 20% van de families ziek tot ernstig ziek. Veel aandoeningen zijn in 't verleden door blanken geļmporteerd of via Bantu's overgebracht. Malaria, tropische wonden, oogziektes, framboesia, longaandoeningen en virus-infecties, hernia, zijn de voornaamste. Vooral de kinderen hebben zeer te lijden onder deze ziektes. Kindersterfte van 0-5 jaar ca. 80% (!)

< Vorige


Dans in Pygmee dorp
Omgekapt oerbos