Home
BOS wordt GEKAPT!
PK sinds '89
Pygmeeėn
Ituriwoud
Kivu/Virunga
CIDOPY
Medisch
Scholing
Solar
Nieuwsbrief 
Pers
Film
Forum
Contact
Links
Leeg je portemonnee voor een Pygmee!

Wereldbank in het regenwoud van Congo - vervolg

Internationale milieu- en ontwikkelingsorganisaties vrezen dat het land nog te instabiel is voor het toelaten van commerciėle exploitatie. Bovendien vinden zij dat in de uitvoering van een boswet, die met hulp van de Wereldbank in 2002 tot stand kwam, te veel aandacht is voor commerciėle houtkap en te weinig voor handhaving van wetten voor bosontginning. Verder worden de bewoners van het bos (o.a. Pygmeeėn) niet betrokken bij het maken van de wet en is de Kongolese overheid niet bij machte om de sociale- en milieurichtlijnen van de Wereldbank voor bosbouw te handhaven en te contoleren.

Wat is goed bosbeleid voor Congo? Achille Bifumbu (Cidopy) de facilitator van stichting Pygmeeėn Kleinood droeg een belangrijke steen bij in de discussie.

Een verrassende conclusie aan het eind van het debat was dat de Wereld bank inziet dat de bosbewoners, cq de Pygmeeėn een stem moeten hebben in de beleidsbeslissingen van bosexploitatie dat tot dusver achterwege is gebleven.

De Wereld bank, bij monde van Mr Topa, trok het boetekleed aan en beloofde alles wat in zijn vermogen lag om het beleid van de Wereld Bank beleid zodanig om te buigen dat in de toekomst de Pygmeeėn bij het bosbeheer en exploitatie zal worden betrokken………

Kleinood heeft haar expertise op gebied van Pygmeeėn en regenwoud aangeboden aan de Wereld Bank. Mr Topa accepteerde dat aanbod met graagte en beloofde in contact te blijven, want bij de WB is inhoudelijk geen kennis over Pygmeeėn aanwezig.

< Vorige


Achille Biffumbu en Guiseppe Topa