Home
BOS wordt GEKAPT!
PK sinds '89
Pygmeeën
Ituriwoud
Kivu/Virunga
CIDOPY
Medisch
Scholing
Solar
Nieuwsbrief 
Pers
Film
Forum
Contact
Links
Leeg je portemonnee voor een Pygmee!

Scholing

Pygmee O.R.A. scholen
Stichting Pygmeeën Kleinood heeft voor de Pygmeescholen in het zuiden van Noord-Kivu (het Virunga Gorilla Park gebied) de O.R.A. onderwijs- methode uit Kameroen overgenomen. De Nederlandse pater Ton Huismans is de initiatiefnemer van het O.R.A. onderwijs.

De methode is gebaseerd op 3 pijlers:
Observer, Réfléchir et Agir (Waarnemen, Nadenken en Handelen).
De methode is bij uitstek geschikt voor Pygmeeonderwijs en haakt in op de dagelijks leefomgeving van de Pygmeeën. Pygmeekinderen zijn zeer praktisch ingesteld, gewend aan de natuur om hen heen. De O.R.A. methode gebruikt beelden uit de eigen omgeving als didactisch materiaal, om te leren rekenen, schrijven en lezen. Dit gebeurt in minstens twee en soms zelfs drie talen: hun eigen locale taal, Kiswahili en Frans.

Om deze methode te implementeren in het Pygmee onderwijs heeft Kleinood vorig jaar een 16 tal onderwijzers getraind om zich deze lesmethode eigen te maken. Dit alles in samenwerking en met toestemming van de Congolese onderwijs inspectie.

De onderwijzers werden een week lang getraind (zie foto) en geven nu les op 12 scholen in en rond het Virunga Gorilla Park, waarbij meer dan 300 Pygmee kinderen deze manier van lesgeven volgen. We willen in 2007 door het leersucces van de kinderen, graag uitbreiden naar 600 leerlingen!


Onderwijzers worden getraind in O.R.A. methode
Pygmee schoolkinderen krijgen schooltas
Pygmee leerlingen voor hun schooltje